Dự án xây dựng nút giao thông nam Cầu Bính - Hải Phòng

Dự án xây dựng nút giao thông nam Cầu Bính - Hải Phòng

Dự án xây dựng nút giao thông nam Cầu Bính - Hải Phòng

10:10 - 20/10/2020

Dự án:Đầu tư, xây dựng nút giao Nam cầu Bính
Địa điểm:Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Loại hình:Nút giao thông 3 tầng
Quy mô:1500 tỷ đồng

 

 
Chia sẻ:
Dự án xây dựng cầu Tân An - Tỉnh Long An
Dự án qua cầu đảo kim cương
Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi