Dự án bảo tồn và phát triển cam xã Đoài

Dự án bảo tồn và phát triển cam xã Đoài

Dự án bảo tồn và phát triển cam xã Đoài

10:29 - 20/10/2020

 
Chia sẻ:
Dự án trồng nho công nghệ cao - Hợp tác với đối tác Nhật Bản