Dự án trồng nho công nghệ cao - Hợp tác với đối tác Nhật Bản

Dự án trồng nho công nghệ cao - Hợp tác với đối tác Nhật Bản

Dự án trồng nho công nghệ cao - Hợp tác với đối tác Nhật Bản

10:32 - 20/10/2020

Dự án:Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên đối tượng cây trồng mới nho Nhật Bản
Địa điểm:Thị trấn Lương Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Loại hình:Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Quy mô:123,88 tỷ đồng
Diện tích:250 ha

 

 
Chia sẻ:
Dự án bảo tồn và phát triển cam xã Đoài