Đưa Dự án Nhà máy Điện gió Kon Plông vào quy hoạch chung thị trấn Măng Đen

Đưa Dự án Nhà máy Điện gió Kon Plông vào quy hoạch chung thị trấn Măng Đen