Thành Phát và Feager ký thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án Giảm thiểu phát thải CO2 trong nông nghiệp tại Đông Nam Á

Thành Phát và Feager ký thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án Giảm thiểu phát thải CO2 trong nông nghiệp tại Đông Nam Á

Thành Phát và Feager ký thỏa thuận hợp tác thực hiện Dự án Giảm thiểu phát thải CO2 trong nông nghiệp tại Đông Nam Á

16:47 - 17/01/2024

Nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp bền vững… khái niệm không mới nhưng luôn luôn chuyển động.
Kết hợp giảm thiểu phát thải CO2 và phát triển canh tác lúa chất lượng cao, tiết kiệm tài nguyên nước… quy đổi tín chỉ carbon và thương mại hóa, nâng cao thu nhập cho người nông dân là sự tham gia và cống hiến của doanh nghiệp.
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ:
Đưa Dự án Nhà máy Điện gió Kon Plông vào quy hoạch chung thị trấn Măng Đen
Kon Tum cấp chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Kon Plông 3.500 tỷ đồng
Thi đua phát động đẩy nhanh tiến độ công trình nút giao An Phú, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, hầm chui Nguyễn Văn Linh
Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum làm việc với thành phố Sukumo (tỉnh Kochi, Nhật Bản)
Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum làm việc với Trường Đại học Kochi, Nhật Bản