CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH PHÁT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH PHÁT

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH PHÁT

Kon Tum cấp chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Kon...

03 2024

Dự án Nhà máy điện gió Kon Plông có quy mô công suất 103,5 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến 3.500 tỷ đồng.  

Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum làm việc với thành phố Sukumo...

07 2023

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, sáng 5/8, Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum do đồng chí A Pớt- Phó...

Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum làm việc với Trường Đại...

07 2023

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, chiều 4/8, Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum do đồng chí A Pớt- Phó...